?

Log in

No account? Create an account
My sweet fairytales [entries|friends|calendar]
charmain

[ website | Vampire Freaks ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Flyer [01 Mar 2004|09:33pm]

RoseateRaven hier

Corialote is de liefje xxxxxxxxxxx hou van jou

 

jah jah ingebroken foei foei

5 comments|post comment

BRAK..... [30 Nov 2003|04:41pm]
[ mood | blah ]

Medusa was wel leuk...
Veel gedanst, sommige nummers zuigen echt man.. haha
Ze draaide er ook Suicide Commando- see you in hell!!!!!
Die was vet kick :) hihi
Later werd er ook Helium Vola gedraaid - Selig :)
En ook NOISE *JEEEEEEJ* hehe eindelijk noise :D
Alleen nu ben ik veelste brak, te veel geblowd denk...

7 comments|post comment

:) [27 Nov 2003|07:31pm]
[ mood | melancholy ]

Ook toevallig ik luister al de hele tijd de symfoniën van Wolfgang Amadeus Mozart...

En ik kijk naar de tv... en toen hadden ze het op klokhuis over de barokken tijd :)
Meteen even gekeken, echt interessant :)
Mooie kleding... die tijd zegt me echt wat...

*zucht* heimwee....


oeh nu op nl 3 een programma over zelfmoord en depressie ff kijken...

post comment

... [26 Nov 2003|03:52pm]
[ mood | uncomfortable ]

blah... i'm so bored...

verder niks meegemaakt... zoals gewoonlijk..
wat een saai leven heb ik toch ...

DAAN waar blijft mijn brief?
nee hoor grapje :P

post comment

[24 Nov 2003|10:01pm]
[ mood | happy ]

hallo mensen ik (celeste) heb ff ingebroken op de journal van mijn schatje charmain.. jaja en uhhhm ik wilde ff zeggen dat het een lieverd is!!

<3

1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]